Over MZZ


MZZ is een jonge, flexibel en gedreven, eenmans zorgorganistatie in Zutphen.   

MZZ biedt hulp, ondersteuning en begeleiding voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouders.

Het aanbod bestaat uit ambulante individuele begeleiding en gezinsondersteuning.

Daarnaast biedt MZZ de interventie HouVast aan.

Als de gemeente of een andere verwijzer een zorgindicatie afgeeft voor begeleiding dan kan je hiervoor bij MZZ terecht. Daarnaast kan een collega zorgaanbieder gebruik maken van hulpverlening vanuit MZZ.

Ambulante begeleiding en/of gezinsondersteuning van MZZ gebeurt bij jou/jullie thuis of in elk geval bij je in de buurt. MZZ biedt begeleiding van de client en zijn of haar gezinssysteem bij hulpvragen op het gebied van zelfredzaamheid, psychosociaal functioneren en maatschappelijk functioneren.

Samen maken we een ondersteuningsplan waarin we doelen, activiteiten en afspraken vastleggen. Hierbij betrekken we ook mensen uit de omgeving van de cliënt en maken daarbij gebruik van voorliggende voorzieningen.

Meer informatie over HouVast, zie www.houvast.nu


Visie

MZZ richt zich in haar beleid op maatschappelijke integratie en optimale participatie van mensen.

In het bijzonder gaat de aandacht uit naar mensen met verschillende culturele achtergronden, een lichte verstandelijke beperking of gedragsproblemen.

Het zorgaanbod is zodanig ingericht, dat alle cliënten op basis van hun achtergrond, competenties en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Positief benaderen en bekrachtigen is hierbij een uitgangspunt.