Over mij


Ik ben Karlijn, eigenaar en ambulant begeleider van MZZ.

Sinds 2007 ben ik werkzaam in de (jeugd)zorg. Tot 2018 heb ik als pedagogisch medewerker en mentor op verschillende leefgroepen en met diverse doelgroepen gewerkt binnen de (gesloten) jeugdzorg. Ik heb daar gewerkt met jongens en meisjes met (ernstige) gedragsproblemen en met (aanstaande) tienermoeders.

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het ambulante werkveld en ben ik per 1 oktober 2019 als zelfstandig zorgverlener gestart. Als ambulant begeleider ondersteun ik mensen met een hulpvraag. Daarbij werk ik vanuit de hulpvraag van de client en werk ik oplossingsgericht en outreached.

Ik denk graag in oplossingen en ga uit van wat wel kan.

Ik ben een nuchtere persoonlijkheid en werk op basis van eerlijkheid en vertrouwen.

Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik ga doen.


Door de jaren heen heb ik verschillende werk gerelateerde opleidingen en cursussen gevolgd.

Ik volg supervisie en ben geregistreerd als jeugd,- en gezinsprofessional bij het SKJ. (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Sinds febr 2022 ben ik een gecertificeerde TACt trainer. TACt beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen door het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen (‘denkfouten’) en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen.
Er worden vaardigheden getraind om de invloed van risicofactoren te verkleinen en de invloed van beschermende factoren te vergroten. De methoden die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op elementen uit de (cognitieve) gedragstherapie.

Karlijn van den Burg

Eigenaar en initiatiefneemster

Ambulant begeleider en gezinsondersteuner

Trainer HouVast