Onze werkwijze


Bij MZZ werken we voor en met de client. We hebben een open en transparante houding en houden van duidelijke en eerlijke communicatie. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten van de client. Wat wil en kan je!

We werken methodisch en oplossingsgericht en zijn breed inzetbaar.

Als de situatie er om vraagt vindt er overleg plaats binnen Het Vangnet. Het Vangnet - Zutphen probeert door middel van ketensamenwerking de kwaliteit van leven van sociaal kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren. Door afstemming met de ketenpartners kunnen de acties van oa MZZ gecoordineerd worden.  Als er situaties binnen de begeleiding ontstaan die extra aandacht vragen, wordt MZZ ondersteund door de orthopedagoog. Deze biedt zelf geen zorg of begeleiding, maar zal de betrokken begeleider inhoudelijk adviseren en ondersteunen.MZZ is aangesloten op de verwijsindex. Via deze Verwijsindex worden professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid met elkaar in contact gebracht, wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige.

Doel van de Verwijsindex

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Maar soms gaat dit even niet zo makkelijk en heb je de hulp van een professional daarbij nodig. Door de Verwijsindex te gebruiken kan de betrokken professional zien welke collega’s er nog meer bij zijn cliënt betrokken zijn. Om de jeugdige zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang, hierdoor worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jeugdige staat hierbij altijd voorop! www.multisignaal.nl/


Vanaf 1 januari 2019 is MZZ wettelijk verplicht om het afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Met deze meldcode werken we samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.