Onze werkwijze


Bij MZZ werken we voor en met de client. We hebben een open en transparante houding en houden van duidelijke en eerlijke communicatie. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten van de client. We werken methodisch en oplossingsgericht en zijn breed inzetbaar.

Als er situaties binnen de begeleiding ontstaan die extra aandacht vragen, wordt MZZ ondersteund door de orthopedagoog. Deze biedt zelf geen zorg of begeleiding, maar zal de betrokken begeleider inhoudelijk adviseren en ondersteunen.Het éérste gesprek (intake)


Na de aanmelding volgt het éérste gesprek. Dit wordt ook wel het intakegesprek genoemd. In dit gesprek kijken we samen met jou/jullie waar de hulpvraag ligt. Dit kunnen er ook meerdere zijn.    Hierna maken we samen een plan: het ondersteuningsplan. Daarin wordt onder andere opgenomen wat jij/jullie wilt/willen bereiken en hoe. Daarbij werken we met één gezin één plan.

Ook gaan we tijdens het intakegesprek kijken hoe de contactenmomenten eruit gaan zien.

De begeleidings

gesprekken


Tijdens de begeleidingsgesprekken wordt er steeds samen gekeken naar wat je wilt bereiken. Jouw/jullie doelen vormen het uitgangspunt voor de gesprekken en de (praktische) ondersteuning. De doelen uit het ondersteuningsplan bepalen dan ook hoe deze gesprekken en ondersteuning eruit zien.

Bij ieder plan wordt er half jaarlijks of indien nodig eerder, geëvalueerd met het gezin, de individuele client en/of de indicatiesteller. Waar nodig stellen we de doelen bij.

De afsluitingTelkens wordt er tijdens de gesprekken met jou/jullie besproken wat de hulpverlening oplevert en of je weer zonder hulp verder kunt. Als dit het geval is, dan wordt in een overleg tussen jou en de begeleider de hulpverlening afgesloten. De laatste stap hierbij is dat er wordt gekeken naar wat je hebt bereikt, hoe je dit hebt bereikt, hoe je zelf verder kunt gaan en wat de hulpverlening voor je heeft betekend.MZZ is aangesloten op de verwijsindex. Via deze Verwijsindex worden professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid met elkaar in contact gebracht, wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige.

Doel van de Verwijsindex

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Maar soms gaat dit even niet zo makkelijk en heb je de hulp van een professional daarbij nodig. Door de Verwijsindex te gebruiken kan de betrokken professional zien welke collega’s er nog meer bij zijn cliënt betrokken zijn. Om de jeugdige zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang, hierdoor worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jeugdige staat hierbij altijd voorop! www.multisignaal.nl/